S.r.o. do 48 hodín len za 290 eur

Spoločnosť s ručením obmedzeným je definovaná ako typ obchodnej spoločnosti so základným imaním 5000 eur, ktorú môže založiť 1 až 50 spoločníkov. Založenie spoločnosti prebieha na základe podpísania zakladateľskej zmluvy. Ide o najrozšírenejší typ spoločnosti na Slovensku. Založiť si s.r.o. nesie so sebou nesporné výhody, a to:

muž firma

zodpovedá len do výšky svojho majetku aj v prípade porušenia záväzkov

hodnota základného imania je pomerne nízka

minimálny vklad spoločníka je 750 eur

jednoduchá organizačná štruktúra

s.r.o. má rovnú daň z príjmu 21%, a to bez ohľadu na dosiahnuté zisky

U nás vám umožníme rýchle založenie spoločnosti bez zbytočnej byrokracie a zdĺhavého postupu len za 290 eur do 48 hodín.

Aké sú konkrétne kroky?

bezplatná konzultácia

plánovaný podnikateľský zámer a predmet, prípadne predmety podnikania

kompletná dokumentácia pre s.r.o.

vypracovanie spoločenskej zmluvy – zakladateľskej listiny

zahŕňa v sebe ľubovoľný počet živností

návrh na zápis do obchodného a živnostenského registra

dohoda

Veľkou výhodou je naša pôsobnosť online – pokrývame tak celé Slovensko, rýchla dostupnosť a flexibilita. Každé založenie spoločnosti nesie so sebou potrebné právne a administratívne kroky, na ktoré treba základné kompetencie alebo skúsenosti, aby ste predišli nepríjemnostiam. Základným dokumentom je zakladateľská listina. Po spracovaní http://www.velkyfolkmar.sk/povinne-zverejnovanie/zmluvy-faktury-a-objednavky/zmluva-zmluva-o-spracovani-osobnych-udajov-prostredni-35.html dokumentov je tiež nutné nahlásiť živnosť spojenú so s.r.o. príslušným úradom. Každá spoločnosť zároveň disponuje určitým sídlom, resp. adresu – nemusí pritom ísť len o Slovensko, ale je to možné uskutočniť aj v zahraničí, napríklad v Maďarsku či v Českej republike. Pri zakladaní s.r.o. treba zvážiť finančné náklady – poplatok za založenie sro https://ezmluva.sk/zalozenie-spolocnosti-s-r-o, účtovanie, minimálne náklady na prevádzku. S.r.o. môže založiť aj jedna osoba, no musí uviesť základné imanie vo výške 5000 eur, pričom je možný peňažný alebo nepeňažný vklad (aj ten nepeňažný musí byť ocenený sumou 5000 eur). Chceli by ste vedieť viac a využiť týmto spôsobom naše služby? Navštívte našu webstránku.